NOTÍCIES

LA NOSTRA PRODUCTIVITAT

Hutchison Ports BEST és una de les terminals de contenidors més modernes
i que ofereix al mercat un dels majors ràtios de productivitat del món.
+2500000
TEUS A L’ANY
220
MPH
PRODUCTIVITAT DE VAIXELL
+40
MPH
PRODUCTIVITAT MITJANA DE GRUA
+2.800
ENTRADES I SORTIDES
DE CAMIONS AL DIA
30
MINUTS
TEMPS DE SERVEI
PER CAMIÓ
16
TRENS DIA

HORARIS TERMINAL

PORTES

Dilluns a Divendres: de 06:00h a 02:00h
Dissabtes: de 08:00h a 14:00h
Resta de jornades a petició

FERROCARRIL

Dilluns a Divendres: 24h
Dissabtes: de 08:00h a 14:00h
Resta de jornades a petició

VAIXELLS

24×7

UN DELS PORTS MÉS AVANÇATS TECNOLÒGICAMENT
DE TOT EL MEDITERRANI

ELS NOSTRES CLIENTS I COL·LABORADORS

SABIES QUE…

animació sabies que CA

CERTIFICATS