NOTÍCIES

LA NOSTRA PRODUCTIVITAT

Hutchison Ports BEST és una de les terminals de contenidors més modernes
i que ofereix al mercat un dels majors ràtios de productivitat del món.
+2500000
TEUS A L’ANY
220
MPH
PRODUCTIVITAT DE VAIXELL
+40
MPH
PRODUCTIVITAT MITJANA DE GRUA
2500
ENTRADES I SORTIDES
DE CAMIONS AL DIA
30
MINUTS
TEMPS DE SERVEI
PER CAMIÓ
16
TRENS DIA

HORARIS TERMINAL

PORTES

Dilluns a Divendres: de 06:00h a 02:00h
Dissabtes: de 08:00h a 14:00h
Resta de jornades a petició

FERROCARRIL

Dilluns a Divendres: 24h
Dissabtes: de 08:00h a 14:00h
Resta de jornades a petició

VAIXELLS

24×7

UN DELS PORTS MÉS AVANÇATS TECNOLÒGICAMENT
DE TOT EL MEDITERRANI

ELS NOSTRES CLIENTS I COL·LABORADORS

SABIES QUE…

animació sabies que CA

CERTIFICATS

Hutchison Ports has recently obtained the approval from the Science Based Targets initiative (SBTi) for our submitted groupwise greenhouse gas emissions reduction targets and 2050 net-zero target. SBTi confirmed the conformity of our targets with their net-zero criteria. Our targets are in line with the trajectory to limit global warming to 1.5°C above pre-industrial levels. For Hutchison Ports BEST, our target is to reduce 80% of Scope 1 & Scope 2 emissions by 2030 and to be net-zero by 2040.

To achieve the GHG emissions reduction targets, Hutchison Ports has developed a net-zero strategic roadmap which takes into account the past emissions pattern, future plan on electrification of fleet, adoption of renewable energy and alternative fuel.

Click here to know more about SBTi.

Hutchison Ports website: https://hutchisonports.com/en/