NOTÍCIES

LA NOSTRA PRODUCTIVITAT

Hutchison Ports BEST és una de les terminals de contenidors més modernes
i que ofereix al mercat un dels majors ràtios de productivitat del món.
+2500000
TEUS A L’ANY
220
MPH
PRODUCTIVITAT DE VAIXELL
+40
MPH
PRODUCTIVITAT MITJANA DE GRUA
2500
ENTRADES I SORTIDES
DE CAMIONS AL DIA
30
MINUTS
TEMPS DE SERVEI
PER CAMIÓ
16
TRENS DIA

HORARIS TERMINAL

PORTES

Dilluns a Divendres: de 06:00h a 02:00h
Dissabtes: de 08:00h a 14:00h
Resta de jornades a petició

FERROCARRIL

Dilluns a Divendres: 24h
Dissabtes: de 08:00h a 14:00h
Resta de jornades a petició

VAIXELLS

24×7

UN DELS PORTS MÉS AVANÇATS TECNOLÒGICAMENT
DE TOT EL MEDITERRANI

ELS NOSTRES CLIENTS I COL·LABORADORS

SABIES QUE…

animació sabies que CA

CERTIFICATS

HUTCHISON PORTS COMMITS TO SETTING SCIENCE-BASED TARGETS TO REACH NET-ZERO BY 2050

Hutchison Ports is officially committed to setting both near-term and net-zero targets in line with the Science Based Targets initiative’s (SBTi) net-zero standard. We aim to set ambitious emissions reduction targets in line with the latest climate science according to SBTi and reach net-zero greenhouse gas (GHG) emissions by 2050.

Recognising the risks and opportunities associated with climate change, Hutchison Ports is committed to developing a decarbonisation strategy across the Group. A net-zero strategic roadmap has been developed which takes into account the past emissions pattern, future plan on electrification of fleet, adoption of renewable energy and alternative fuel.

Through this commitment, Hutchison Ports also becomes part of the Business Ambition for 1.5°C and Race to Zero campaigns.

Click here to know more about SBTi.