Dec 13

Cargo Solutions duplica les seves operacions en el segon any de vida

Arran del nou marc establert pel CAU (Codi Duaner de la Unió), al gener del 2021, Hutchison Ports BEST va establir la seva nova posició duanera amb la creació del departament de Cargo Solutions.

Gràcies a Cargo Solutions la terminal garanteix un rigorós control de les mercaderies dins de les seves instal·lacions i assumeix amb total compromís les responsabilitats que se’n deriven, gràcies a la seva certificació OEA (Operador Econòmic Autoritzat) i ADT (Magatzem de Dipòsit Temporal).

Pol Clivillé, responsable del departament de Cargo Solutions afirma que “gràcies a les nostres figures de Representant Duaner i expedidor de Trànsits, oferim totes les solucions duaneres existents: despatxos, emissió i ultimació de trànsits, serveis para-duaners i expedició de missatges G5, entre d’altres. El fet d’estar ubicats a la mateixa terminal, ens permet realitzar també realitzem el servei de Reconeixement Físic de mercaderies a BEST, en representació dels nostres clients”.

La seva oferta de preus competitius juntament amb la seva qualitat de servei són els principals motius de l’èxit aconseguit durant aquest any, afegint-se als avantatges que aporta BEST als importadors i exportadors.

Aquesta iniciativa acompanya a l’estratègia de la companyia d’estendre el seu hinterland, mitjançant Synergy, el seu operador ferroviari. “Poder oferir a la nostra cartera de productes, aquestes gestions duaneres realitzades pels nostres companys de Cargo Solutions, ens fa completar el cercle, i ser capaços de donar un servei integral Puerto-Puerta que inclou totes les solucions de transport i serveis auxiliars, tant a Espanya com a França” destaca el director general de Synergy, Pablo García.

Pol Clivillé, assenyala que “Durant el 2022gràcies a de les sinergies entre BEST, Cargo Solutions i Synergy, hem obtingut una gran acollida per part dels nous clients que han triat el Port de Barcelona, ​​gràcies a les solucions duaneres que els hi oferim”.

Com a resultat d’aquesta aposta per la integració de serveis logístics i duaners, la cartera de clients de Cargo Solutions s’ha consolidat i incrementat amb èxit durant aquest any 2022. Així doncs, navilieres, transitaris i operadors logístics estan confiant en els seus serveis.