• port de barcelona

ACCESSOS A PORT

El Port de Barcelona està connectat amb diferents xarxes de transport locals,
nacionals i internacionals, que permeten una
operativa àgil, segura i eficaç.
Via Marítima:

amb el Mediterrani a través del serveis Feeder i amb la resta del món a través dels serveis Deep Sea.

Ferrocarril:

connexió amb les principals ciutats d’Espanya mitjançant la xarxa ferroviària Espanyola i amb els punts neuràlgics més importants d’Europa Continental via el corredor Europeu.

Carretera:

amb la xarxa d’autopistes espanyoles i franceses.

VEURE HORARI PORTES D’ACCÉS AL PORT