• slide certificats i qualitat

CERTIFICATS I QUALITAT

VERIFICACIÓ PETJADA DE CARBONIVERIFICACIÓ PETJADA DE CARBONI

El càlcul i verificació de la petjada de carboni de la companyia demostra el seu compromís per reduir les emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle de les seves operacions. Hutchison Ports BEST ha reduït les seves emissions un 56,57% al 2022 respecte el 2021.

POLÍTICA DE GESTIÓ INTEGRALPOLÍTICA DE GESTIÓ INTEGRAL

La política de gestió integral demostra el compromís de BEST amb la qualitat el medi ambient i la seguretat orientat al client i la millora contínua.

ISO 9001ISO 9001

Gràcies a la implantació d’un Sistema de Gestió de la Qualitat segons la norma UNE-EN ISO 9001, l’organització demostra la seva capacitat per proporcionar de forma coherent productes o serveis que satisfan els requisits del client i els reglamentaris aplicables. L’organització compta amb la certificació des del 1996.

ISO 14001ISO 14001

El Sistema de Gestió Ambiental certificat des del 2013 d’acord a la norma UNE-EN ISO 14001, ofereix a la companyia la possibilitat de sistematitzar, de manera senzilla, els aspectes ambientals que es generen en cadascuna de les activitats que es desenvolupen, a més de promoure la protecció ambiental i la prevenció de la contaminació des d’un punt de vista d’equilibri amb els aspectes econòmics.

ISO 45001ISO 45001

La ISO 45001, certificació que té l’organització des del 2020, és la nova norma de Sistemes de Gestió de la Seguretat i Salut en el Treball, que substitueix la norma OHSAS 18001, obtinguda des del 2013. L’adopció d’un sistema de gestió de la seguretat i salut en el treball (SST) pretén permetre a l’organització millorar el seu acompliment de la SST en l’augment de la seguretat i salut en el treball i gestionar els seus riscos per a la SST. El propòsit de la ISO 45001 és prevenir morts, danys i deteriorament de la salut relacionats amb el treball als treballadors, millorar i proporcionar un lloc de treball segur i saludable per als seus treballadors i altres persones sota el seu control.

REFERENCIAL APBREFERENCIAL APB

Des del 2013, aquest referencial de servei específic per al tràfic de contenidors permet a la companyia diferenciar-se de la resta per una major qualitat en la prestació de serveis, i alhora transmetre als seus clients l’esforç de millora que es pretén.

GUIA DE BONES PRÀCTIQUESGUIA DE BONES PRÀCTIQUES

GUIA DE BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS DE PORTS DE L’ESTAT. BEST, amb el seu compromís amb el medi ambient, ha subscrit des de 2015 un conveni amb l’Autoritat Portuària de Barcelona en matèria de bones pràctiques ambientals, integrant La Guia de Bones Pràctiques Ambientals en el seu Sistema de Gestió.

OPERADOR ECONÒMIC AUTORITZAT (OEA)OPERADOR ECONÒMIC AUTORITZAT (OEA)

Degut al Codi duaner de la Unió, les terminals marítimes tenen noves obligacions de vigilància de la mercaderia durant la seva estada a port, així com de les entrades i sortides. Per això, BEST té el certificat d’Operador Econòmic Autoritzat (OEA) i és Magatzem de Dipòsit Temporal (ADT). Això implica que BEST és un operador segur i fiable a la cadena logística i a la vegada, és un operador de confiança per a les operacions duaneres.

EFFICIENCY NETWORKEFFICIENCY NETWORK

És la marca de qualitat dels operadors especialitzats en mercaderia conteneritzada que treballen en el Port de Barcelona i que es comprometen i es preocupen per oferir fiabilitat i seguretat als seus clients. Des del 2013 l’organització compta amb aquest certificat de qualitat.