• connexions per carretera
BEST disposa d’unes excel·lents vies de comunicació interiors amb la seva àrea d’influència a nivell nacional i europeu i una potent xarxa de connexions marítimes amb els ports més rellevants. El desenvolupament d’aquestes rutes, juntament amb la privilegiada situació geoestratègica de la qual gaudeix Barcelona, posiciona a la ciutat com un referent logístic i la converteix en una de les portes d’entrada de mercaderia al mercat Europeu.