• slide Seguretat_i_Salut ca

BEST és conscient de la responsabilitat en la seguretat de les seves instal·lacions. Per aquest motiu treballa amb el compromís d’aconseguir els màxims estàndards d’eficàcia en la Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals, en favor dels seus treballadors, col·laboradors, clients, institucions i societat en general.

BEST disposa d’un Departament de Prevenció de Riscos Laborals que juntament amb PREVESTIVA (servei de Prevenció Mancomunat) i amb MAZ (Vigilància de la Salut) donen cobertura a totes les especialitats preventives.

El sistema de gestió de Prevenció de Riscos laborals de BEST basa la seva eficàcia en els processos de millora continua. A BEST la millora continua es treballa mitjançant la definició d’objectius, el seguiment continu de la planificació preventiva, la realització d’auditories internes i externes, i finalment per la participació activa tant de la direcció de l’empresa com dels treballadors.

Des de 2013 BEST té certificada la seva Gestió interna de prevenció de riscos laborals, a l’inici conforme a la norma OHSAS 18001:2007 de seguretat i salut en el treball i posteriorment conforme a la ISO45001, certificat emès per l’entitat BUREAU VERITAS. Aquesta certificació avala el compromís de l’empresa amb la prevenció de riscos laborals.

PRINCIPALS MESURES DE SEGURETAT
A LA TERMINAL

TANCA

Tanca perimetral de les instal·lacions.

CCTV

CCTV (Circuit Tancat de Televisió).

ZONES RESTRINGIDES

Control d’accés de persones i vehicles a les zones restringides de la terminal.

CONTROL D’ACCÉS

Control d’accés de persones als edificis.

OCR

Escàner OCR (Optical Character Recognition)

DETECCIÓ RADIACIÓ

Arc Megaports per detectar radiació en els contenidors.

SEGURETAT

Personal privat de seguretat.

PAI

Pla d’Autoprotecció Interior (PAI), així com normes i procediments inclosos en el Sistema de Gestió Integral.

POLÍTICA INTERNA

Política interna de seguretat informàtica difosa a tot el personal.

PLA DE SEGURETAT

Pla de Seguretat o Pla de Protecció de la Instal·lació Portuària.