• slide Serveis comercials ca

    REEFERS

Serveis associats a contenidors refrigerats

PTI

Des de BEST oferim el servei de preparació dels teus contenidors per tal que quan s’hi vagi a carregar producte que precisa temperatura controlada, el contenidor es trobi en estat òptim per a realitzar la càrrega.

El Pre-Trip és una inspecció que es fa als contenidors frigorífics buits abans de carregar, per tal d’assegurar el correcte funcionament de la unitat de refrigeració, dispositius de control de temperatura i gravació. El PTI també inclou la comprovació dels danys estructurals del contenidor i la neteja interior del mateix.

AJUSTAMENT DE TEMPERATURES

Realitzem els ajustaments de temperatura en funció de les indicacions dels clients.

MONITORITZACIÓ

Amb l’objectiu d’oferir un servei de qualitat i donar valor afegit, la terminal realitza una sèrie de controls en la temperatura dels contenidors refrigerats per tal d’assegurar que no es trenca en cap moment la cadena del fred.

REPARACIÓ DE CONTENIDORS

Amb l’objectiu d’oferir un servei integral i complert als contenidors frigorífics, i seguir millorant així la qualitat del servei, BEST ofereix als seus clients la possibilitat de realitzar serveis de pre-inspecció als contenidors refrigerats (PTI) i en el cas que sigui necessari, poder reparar aquest tipus de contenidors a les instal·lacions de la terminal, gràcies a l’autorització aprovada pel Consell del Port de Barcelona durant el mes de gener de 2020.

D’aquesta manera BEST pot oferir un servei integral i complert als contenidors frigorífics, des de la connexió i desconnexió, la monitorització, o l’atenció personalitzada als super reefers, a tot tipus de serveis addicionals com PTI, neteges, posades a punt, reparació i manteniment dels mateixos. Gràcies a aquest servei integral que ofereix BEST, es reduiran els costos de transport d’entrada i sortida, al mateix temps que es reduiran les emissions de CO2.

    MÉS SERVEIS A CONTENIDORS

Servei de desinfecció

Com a conseqüència de la situació d’emergència sanitària, derivada de la pandèmia del Covid-19, la terminal BEST ofereix el servei de la desinfecció als contenidors buits, mitjançant l’ús de productes aprovats pel Ministeri de Sanitat. Aquests serveis els realitza personal professional qualificat i la tècnica a aplicar als contenidors és la mateixa que s’està utilitzant per a la desinfecció d’espais on posteriorment s’hi duen a terme feines de forma segura.

    VGM

Servei de pesatge

Des de l’entrada en vigor de la nova regulació del Conveni Internacional per a la Seguretat de la Vida Humana al Mar (SOLAS), el passat 1 de Juliol de 2016, la terminal BEST ofereix als seus clients el servei de pesatge verificat de contenidors amb l’objectiu de facilitar la realització d’aquesta operativa imprescindible sense necessitat d’afegir un pas addicional en el trajecte cap a la Terminal.

Per aquest motiu, BEST va invertir en equips certificats per oferir el servei de pesatge verificat i agilitzar tots els tràmits relatius a aquesta operació.

SERVEIS DUANERS

Des de la implantació de Codi duaner de la Unió, BEST és Magatzem de Dipòsit Temporal i està certificat com a Operador Econòmic Autoritzat (OEA).

Com a Representant Duaner, BEST pot oferir els següents serveis:

RECONEIXEMENT FÍSIC DE MERCADERIES

Representació durant les inspeccions físiques de mercaderies en terminal per les diferents autoritats duaneres (duana, UAR, per duaners, etc …).

TRAMITACIÓ DE NOTIFICACIONS G5

Emissió del document que permet la circulació de mercaderies des d’un Magatzem de Dipòsit Temporal d’origen a un Magatzem de Dipòsit Temporal de destinació.