Sistema Intern d’Informació

D’acord amb les polítiques internes de Hutchison Ports BEST (Terminal Catalunya), recollides en el codi de conducta, així com en les polítiques internes de denuncies anònimes, i després de la llei 2/2023 del 20 de febrer, s’articula el Sistema Intern d’Informació.

Aquest sistema permet que qualsevol persona que tingui coneixement de fets que vagin contra el codi de conducta, tant per ser constitutiu de conductes de les persones que estan al centre de treball de BEST que impliquin qualsevol forma d’assetjament, així com accions o omissions que incompleixen la normativa en matèria d’antisuborn o antifrau, o qualsevol altra vulneració, puguin posar-ho en coneixement de l’empresa per tal que es dugui a terme una investigació, i en cas que resulti acreditat, es prenguin les mesures corresponents.

El procés d’informació es pot iniciar de manera senzilla, còmoda i confidencial a través dels següents canals:

Per correu electrònic:

sistemainterno@best.com.es

En línia:

Formulari

Per telèfon:

93 508 44 33

Presencialment:

Acudint al departament de RRHH

El procediment pot fer-se de manera anònima, sense que consti la identitat de l’informant.
La seva col·laboració és fonamental per mantenir un entorn laboral saludable i ètic.