LA NOSTRA VISIÓ ÉS SER EL SOCI PREFERIT PER UNA CADENA DE SUBMINISTRAMENT SOSTENIBLE

Som conscients que per aconseguir un futur sostenible necessitem la col·laboració de tots:
clients, proveïdors, usuaris de la terminal i fins i tot dels nostres propis treballadors.
Junts ho aconseguirem
Treballem en base a 3 pilars: el nostre medi ambient, les nostres persones i el nostre negoci.

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

L’estratègia de Sostenibilitat de BEST està alineada amb els ODS de l’Agenda 2030 de Nacions Unides i contribueix a 12 dels 17 ODS.

Millorar la conscienciació en Seguretat i Salut dels empleats a través de formació i comunicats.

Promoure iniciatives de la cura de la salut i el benestar en el lloc de treball.

Minimitzar els impactes de les Operacions de la Terminal als treballadors i a la comunitat.

Promoure programes de competència i desenvolupament de persones.

Treballar amb escoles locals i universitats per promoure intercanvis i visites.

Associació amb projectes de recerca amb universitats i centres de recerca.

Atraure i desenvolupar talent femení.

Promoure pràctiques de contractació d’igualtat de gènere.

Abordar la proporció de treballadors home/dona.

Incrementar la producció d’energia renovable solar.

Aconseguir creixement econòmic a través de governança i pràctiques de negoci ètiques i sostenibles.

Actuar responsablement per garantir estàndards ètics en la nostra cadena de subministrament, com a condicions de treball i drets humans.

Aconseguir creixement a l’incorporar noves tecnologies i diversificar.

Garantir dissenys sostenibles en noves inversions, projectes i desenvolupaments.

Incorporar la resiliència climàtica en els desenvolupaments de la terminal i en els redissenys.

Promoure una cultura d’innovació tecnològica.

Millorar pràctiques d’inclusió i diversitat.

Aconseguir igualtat amb la composició de treballadors, sense importar el gènere, origen i ètnia.

Augmentar l’acceptació i participació de la campana Go Green a la nostra comunitat.

Promocionar el “engagement” extern sobre els temes de Medi Ambient i associar-se amb escoles i universitats.

Objectius de reducció global d’emissions GEH (gasos d’efecte hivernacle).

Reduir l’ús d’energia a nivell global.

Millorar la comprensió dels riscos relacionats amb el clima a nivell local i tenir mesures resilients.

Tolerancia 0 a la contaminació marina.

Incrementar la formació en prevenció i control de la contaminació.

Mejorar la calidad del aire a nivel local.

Tolerancia 0 a la contaminación medioambiental.

Promover campañas de biodiversidad terrestre.

Associació amb la nostra cadena de subministrament: clients, proveïdors i altres 3es parts per realitzar pràctiques de negoci sostenibles.

Associació amb 3es parts en projectes conjunts per innovar i conduir la investigació en el sector portuari.

Treballar en harmonia amb la nostra comunitat local i els ‘stakeholders’ de la nostra comunitat.